O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqalsh Vazirligi

RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN FTIZIATRIYA VA PULMONOLOGIYA ILMIY AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

РИФ ваПИАТМ га сут махсулотини харид килиш учун эълон берилмокда.

Tuzilgan: 2017-11-15

<p><span style="font-size:14px">РИФ ваПИАТМ га сут махсулотини харид килиш учун эълон берилмокда.</span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="width:28px">
            <p><span style="font-size:14px">№</span></p>
            </td>
            <td style="width:298px">
            <p><span style="font-size:14px">Махсулот номи</span></p>
            </td>
            <td style="width:163px">
            <p><span style="font-size:14px">Ул бирлиги</span></p>

            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:163px">
            <p><span style="font-size:14px">Сони</span></p>

            <p>&nbsp;</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:28px">
            <p><span style="font-size:14px">1.</span></p>
            </td>
            <td style="width:298px">
            <p><span style="font-size:14px">Молоко 2%</span></p>
            </td>
            <td style="width:163px">
            <p><span style="font-size:14px">литр</span></p>
            </td>
            <td style="width:163px">
            <p><span style="font-size:14px">8100</span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>