O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqalsh Vazirligi

RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN FTIZIATRIYA VA PULMONOLOGIYA ILMIY AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

РИФваПИАТМ га озик-овкат махсулотларини харид килиш учун эълон берилмокда.

Tuzilgan: 2017-11-15

<p><span style="font-size:14px">РИФваПИАТМ га озик-овкат махсулотларини харид килиш учун эълон берилмокда.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">№</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Махсулот номи</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">Ул бирлиги</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">Сони</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">1.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Сарёг 82,5%</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">600</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">2.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Шакар</span></p>

            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">500</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">3.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Гуруч &nbsp;</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">600</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">4.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Картошка</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">800</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">5.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Сабзи</span></p>

            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">600</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">6.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Пиёз</span></p>

            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">&nbsp;400</span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:37px">
            <p><span style="font-size:14px">7.</span></p>
            </td>
            <td style="width:227px">
            <p><span style="font-size:14px">Ош тузи</span></p>

            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">кг</span></p>
            </td>
            <td style="width:132px">
            <p><span style="font-size:14px">400</span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>